شادی واقعی چه معنایی دارد؟

شادی واقعی در پرستش مسیحی وقتی است که معنای این وعده عیسی مسیح برای ما جا افتاده باشد.

عیسی‌ فرمود

شاد باشید ای‌ تمام‌ آنان‌ كه‌ می‌دانید كه‌ در نظر خدا مسكینید،

زیرا ملكوت‌ آسمان‌ از آن‌ شماست‌.

شاد باشید ای‌ تمام‌ آنان‌ كه‌ ماتم‌ دارید،

زیرا خدا شما را تسلی‌ خواهد داد.

شاد باشید ای‌ تمام‌ كسانی‌ كه‌ تن‌ به‌ خشونت‌ نمی‌دهید،

زیرا خدا زمین‌ را به‌ مالكیت‌ شما خواهد داد.

شاد باشید ای‌ تمام‌ آنان‌ كه‌ در آرزوی‌ تحقق‌ خواست‌ خدایید،

زیرا آرزویتان‌ برآورده‌ خواهد شد.

شاد باشید ای‌ تمام‌ آنان‌ كه‌ بر مردم‌ ترحم‌ می‌كنید،

زیرا خدا شما را مورد رحمت‌ خود قرار خواهد داد.

شاد باشید ای‌ تمام‌ آنان‌ كه‌ دلی‌ پاک و صاف‌ دارید،

زیرا خدا را خواهید دید
شاد باشید ای‌ تمام‌ آنان‌ كه‌ برای‌ برقرار صلح‌ كوشایید، زیرا خدا شما را همچون‌ فرزندان‌ خود در آغوش‌ خواهد كشید.شاد باشید ای‌ تمام‌ آنان‌ كه‌ در راه‌ اجرای‌ خواست‌ خدا مورد آزار و اذیتید، زیرا ملكوت‌ آسمان‌ از آن‌ شما

http://www.farsipraise.com

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s