عکس رخ یار

شاهبازان       طریقت     ره     افسانه        زدند

ره   به مقصد    چو نبردند    در    میخانه    زدند

چون   به رندی   بنشستند و    زدند   جامی چند

دل    به پیمانه    سپردند و   می     ناب     زدند

ساقی    سیم بر    و شاهد و    پیمانه و        می

پای   کوبان   ز فلک بر   در    میخانه        زدند

دمبدم   جام الست   از می    صاف            ازلی

در کف عارف   خمار نهادند   و دم از  عشق زدند

عارفان   مست   ز پیمانه و  بی خود    از خویش

با ملایک    به فلک رفته   به عرش       گام زدند

چون   رسیدند   به آن   مقصد اعلا که    خداست

سر   به محراب    نهادند و    ز حق نام       زدند

که   ره دوست   چه نزدیک   و به بیراهه      بدند

وه    چه اندر   طلبش بر   در هر      خانه   زدند

دل   چو  آیینه  صفت گشت،     ببیند رخ دوست

زین سبب،    عکس رخ یار          به پیمانه زدند

دوش پروین،     به در میکده با نعره مستانه بگفت

یار این جاست ، چرا بر در هر خانه و بتخانه زدند

پرویندخت ص

کالیفرنیا- آگست 1999

 

متن اصلی از وبلاگ اشعار مسیحی گرفته شده است:

http://farsipoem.wordpress.com

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poetry - شعر

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s